2019/20 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Toomas Abel- Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja;

Anneli Naar- pedagoogide esindaja;

Merli-Anne Nõmm- noorema rühma lastevanemate esindaja;

Kuldar Nõmm- vanema rühma lastevanemate esindaja;

Birgit Nõmm- vanema rühma lastevanemate esindaja