2018/19 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Helve Reisenbuk- Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja;

Tatajana Raap- pedagoogide esindaja;

Merli-Anne Nõmm- noorema rühma lastevanemate esindaja;

Kuldar Nõmm- vanema rühma lastevanemate esindaja;

Birgit Nõmm- vanema rühma lastevanemate esindaja