Kabli lasteaed on Häädemeeste Vallavalitsuse hallatav munitsipaalasutus, mis tegeleb alushariduse andmisega koolieast noorematele lastele.

Lasteaed on Kablis olnud kohaliku alushariduse järjepidevuse ja traditsioonide kandjaks üle 40 aasta.

Hetkel asume, meist endist mitteolenevatel põhjustel, Metsapoole vanas koolimajas. Koolimaja asub Kabli külast 13 km kaugusel, Metsapoole külas.

Looduskeskkond on siingi suureks toeks laste arendamisel, kuna asume metsa ja mere vahetus läheduses.

Meie põhiväärtusteks on: arendamine, koostöö, mäng ja turvalisus.

Lasteaed Metsapoole koolimajas     Kabli lasteaia mänguväljak     Lasteaia riietusruum

Lasteaia mängutuba     Poiss joonistab perekonda     Lasteaed laps mängib

Ingo 4 sünnipäev     Sügise alguse matk Kabli RMK-sse     Sõbrapäeva tähistamine