I poolaasta ürituste plaan 2020/ 21 õa

Toimumise aeg
Üritus  
 september 2020  Lastevanemate koosolekud toimuvad rühmades septembrikuu jooksul  
 17. september 2020  kell 10.00   lasteaia õuel Päästeameti õppus „ Tulest targem"  
 23. september  2020  Sügise sünnipäev (matk)  
 12. -16. oktoober 2020  Leivanädal  
 20. oktoober 2020  Ettelugemispäev  
 05. november  2020  Lõbus sportlik hommik koos Lauriga  
 09. november 2020  Mardipäeva tähistamine rühmades  
 25. november 2020  Kadripäeva tähistamine rühmades  
 30. november 2020  1. advent (tähistamine rühmades)  
 07. detsember 2020  2. advent (tähistamine rühmades)  
 14.detsember 2020  3.advent (tähistamine rühmades )  
 15 .detsember 2020  Jõulupidu  
     
     
     
ms- majasisene üritus 
klv- koostöös lapsevanematega 

 

 

II poolaasta ürituste plaan 2020/21 õa

 

08.-12. veebruar 2021 Sõbranädal rühmades (ms)
16.veebruar 2021 Vastlapäeva tähistamine (ms)
19.veebruar 2021 Lasteaia sünnipäev (ms)
23. veebruar 2021 Vabariigi sünnipäev (ms)
08.-12. märts 2021 Tüdrukute nädal (ms)
12.märts 2021 Emakeelepäev (ms)
19.märts 2021 Kevade alguse tähistamine (ms)
29.märts- 01.aprill 2021 Kevadpühade nädal (ms)
06.aprill 2021 Väljasõit Kurgja Talumuusieumisse (KIK-i projekt, vanem rühm) LÜKKUB EDASI!!!
03.-07. mai 2021 Emadele pühendatud nädal (ms)
21.mai 2021 Kevadpidu/lõpupidu(klv)
   
   
   
   
   
   

ms- majasisene üritus
klv- üritus koostöös lastevanematega