1854.aastal avati Kabli külas Orajõe valla Kabli õigeusu abikool Jüri talu elutoas. Koolimaja ehitati küla lõunaossa kõrtsi lähedusse. Peagi tekkis vajadus uue ruumikama koolimaja järele.

1881.aastal ehitati Kabli küla põhjaossa Mäe koolimaja.1896.aastal õppis koolis 115 õigeusulist last

1896.aastal valmis koolimaja luteriusulistele lastele, mille ehitasid jõukad reederid

1917/18 .õa koolid ühendati ja nimetati Kabli 4-aastase õppeajaga algkooliks

1922.aastal muudeti kool 6-klassiliseks algkooliks

1940.aastal nimetati kool Kabli Mittetäielikuks Keskkooliks

1946.aastal nimetati Kabli 7-klassiliseks kooliks

1962.aastal muudeti kool Kabli Algkooliks

1964.aastal lõpetas kool tegevuse õpilaste vähesuse tõttu

1973.aastal ehitati Mäe koolimaja ümber lastepäevakoduks ja juhatajaks sai Malle Alunurm

1990.aastal taasavati Kabli algkool ühismaja 4-toalises korteris, kus töötati lühikest aega. Alates teisest õppeveerandist koliti vastvalminud koolimajja, mille juhatajaks sai Ülle Valgi

1993.aastal ühendati lastepäevakodu ja kool ning nimetati Kabli Lasteaed-algkooliks. Juhatajaks määrati Malle Alunurm, kes töötas sellel ametikohal 2001.aastani

2001 kuni 2007 aastani juhatas Kabli Lasteaed-algkooli Ülle Iir.

2007-2008 töötas Lasteaed- algkooli juhi kohusetäitjana Kerli Õismets.

Alates 2008 aastast on direktoriks Sale Leppik.