Tulenevalt Häädemeeste Vallavalitsuse määrusest 15. mail 2008 nr 2.

word AVALDUS LAPSE LASTEAEDA TOOMISEKS

word Lapse suvepuhkusele jäämise avaldus

word Lapse nimekirjast kustutamise avaldus