2023/24 õppeaasta hoolekogu koosseis:

Ants Järv - Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja;

Anneli Naar - pedagoogide esindaja;

Kaisa Vaik - hoolekogu esimees ja vanema rühma lastevanemate esindaja;

Merli-Anne Nõmm - noorema rühma lastevanemate esindaja;

Merike Laarents - noorema rühma lastevanemate esindaja.

 

Alus: Häädemeeste Vallavalitsuse korraldus